MY 1158 ved Randers

Lørdag den 6 august var MY 1158 forbi Randers, da den havde været en tur i Aalborg med en stoppemaskine samt en ballastplov.