MZ 1401 med materieltog

Lørdag den 30 juli var store flyttedag for Danmarks Jernbanemuseum; Grunden til flytningen skyldes at der i år 2007 var en en brand i det tidligere malerværksted som har været benyttet til primære værksted for det kørende materiel, samt sølvpilen. Branden har efterladt et hul i taget som har gjort det uegnet som værksted. En hel del materiel flyttes derfor fra Centralværkstedet i København til Randers, og herefter flyttes der endvidere nogle godsvogne fra Randers videre til Odense. Søndag flyttes MY 1101, MY 1135, Sølvpilen samt et par godsvogne også til Odense.
Der var MZ 1401 der træk transporten mellem Odense-København-Randers-Odense, og det var følgende materiel som der blev flyttet til Randers:  A 000, B 2000, B 188, Bc-t 317, Bk 016, Bn 721, CLL 1476, DB 5103 og Hbis 065.